0.00%
  • Opgehaald €0,00
  • Doel €1.500,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

Beste donateurs,
Dankzij uw donaties en steun hebben de voorbereidingen van het project Ramadan thans de vruchten geworpen.
In Basra zijn er 42 voedselpakketten uitgedeeld aan de hulpbehoevende gezinnen.

Allereerst gaat onze dank uit naar de donateurs die direct hebben gereageerd naar aanleiding van het project. Ook danken wij onze vrijwilligers die de voorbereidingen en uitvoer van het project op zich hebben genomen.
Vermeldenswaardig is dat de vrijwilligers alle kosten om het project op gang te zetten voor eigen rekening hebben genomen, zodat de donaties 100 % voor haar doel worden gebruikt.

Houd onze pagina in de gaten voor dagelijkse updates van het Ramadan project.

Stichting weeskinderen in Irak.

Doneren kan nog steeds op:
NL69RABO 012 70 13 717 tnv Stichting weeskinderen in Irak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *