• Opgehaald €0,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

Beste donateurs,
Met de financiële steun van onze trouwe donateurs zijn aan een tal van gezinnen voedingsmiddelen uitgedeeld. De voedingsmiddelen zijn verpakt als voedselpakketten en uitgedeeld in Bagdad aan hulpbehoevende weesgezinnen.

Voorts is er aan een gezin dat reeds een weduwenuitkering ontvangt, een elektrische verwarming geschonken.

Ook is er een wasmachine aangeschaft en geschonken aan een overgrootmoeder en verzorger van vier kinderen waarvan beide ouders niet meer in leven zijn.

Tot slot delen wij u mede dat onze projectleidster in Irak mw. Bayda Al Maliki, zoals altijd in contact staat met de gezinnen die een uitkering ontvangen van de stichting zodat de ontwikkelingen op alle vlakken gevolgd kunnen worden.

Wij hopen onze volgers en donateurs zo op de hoogte te hebben gebracht van de actieve werkzaamheden van de stichting. Tenslotte danken wij een ieder die hieraan een steentje bijdraagt, direct en indirect.

Stichting weeskinderen in Irak.irect.

Stichting weeskinderen in Irak.