Belastingvoordeel

“Wist je dat Stichting Steun Weeskinderen Irak een ANBI is?”

Wist u dat u ons bijna gratis kunt steunen?

Wilt u Stichting Steun Weeskinderen Irak voor langere tijd financieel steunen, maar heeft u het niet zo breed? Dit kan alsnog! De belastingdienst geeft u de mogelijkheid om uw giften fiscaal af te trekken. Dit komt omdat Stichting Steun Weeskinderen Irak een erkende Algemeen Nut Beogend Instelling is, ook wel ANBI genoemd.

In uw aangifte programma kunt u aangeven dat u ons een schenking heeft gedaan. Als u ten minste 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dit vastlegt in een schenkingsovereenkomst, dan is uw gehele gift aftrekbaar voor de belasting. Stichting Steun Weeskinderen Irak steunen met een periodieke gift is dus (fiscaal) voordelig voor u.
Ook voor ons geeft het zekerheid, zodat wij op lange termijn projecten kunnen inplannen. En dat is weer heel belangrijk om zo de weeskinderen blijvend te kunnen steunen.

‘Gewone’ giften aan goede doelen zijn alleen aftrekbaar als ze (opgeteld) meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

Meteen regelen

Zonder een notaris kunt u uw periodieke gift regelen.
Download hieronder een schenkingsovereenkomst

•  Schenkingsovereenkomst

Meer informatie?

Wilt u meer weten over schenken?

•  ANBI instellingen
•  Belastingdienst

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met ons!
Mail ons