Beleidsplan

Irak zonder uitzichtloze weeskinderen

De missie van Stichting weeskinderen Irak luidt als volgt: “Bijdragen aan een beter Irak waar uitzichtloze weeskinderen weer hoop wordt gegeven”. Samen met onze lokale organisaties bieden we de weeskinderen en weduwen steun en helpen wij ze aan een beter toekomst.


Het werk van Stichting Steun Weeskinderen Irak concentreert zich op de minderbedeelde gebieden in Irak. De stichting doet er alles aan om haar bereik met de dag te vergroten. Zo bezoeken de lokale medewerkers en vrijwilligers wekelijks nieuwe dorpen en steden.

Op alle fronten proberen wij de weeskinderen en weduwen te helpen.
Het vermogen van de stichting dat ontvangen is van de donaties worden dan ook voor 100% besteed aan onderstaande activiteiten:

Basisvoorzieningen

Het verschaffen van huishoudelijke basisvoorzieningen zoals tafels, stoelen, bedden, kasten, gasfornuizen, koelkasten, ventilatoren en dergelijke

Educatie

Het onderwijs en gezondheidszorg voor weeskinderen (mede) te financieren

Betere toekomst

Stimulering oudere weeskinderen om aan hun toekomst te werken, dit door ze te helpen een redelijke bijbaan te vinden, waaruit ze enerzijds een vak kunnen leren en anderzijds geld te kunnen verdienen om hun studie kosten te kunnen financieren

Bouwprojecten

Het renoveren en/of geheel opbouwen van beschadigde huis-constructies (daken en muren).
-Het onderwijs en gezondheidszorg voor weeskinderen (mede) te financieren.

Inkomstenbronnen genereren

Weduwen ondersteunen in het vinden van werk zodat zij hun familie zelf financieel kunnen onderhouden. O.a. door het verschaffen van naaimachines of broodbakovens.

Periodieke uitkeringen

Periodiek wezen- en weduwenuitkering schenken aan gezinnen
Hartje