Organisatie

Motivatie en oprichting

Door de jarenlange oorlog en onrust is Irak ongeëvenaard geteisterd.Oorlog, bomexplosies en terrorisme, geen dag gaat er voorbij zonder dat Irak er mee te kampen heeft. Rust lijkt er maar niet van te komen en de opbouw verloopt erg traag. Aan de oorlog en onrust heeft Irak maar liefst 4 miljoen weeskinderen overgehouden. De lokale stichtingen en overheidsinstanties kunnen niet altijd genoeg steun bieden.

Om die reden is op 12-12-2008 de Stichting Steun Weeskinderen Irak in het leven geroepen door mevrouw M.H. Ribberink, mevrouw S. Madjied en mevrouw I. Koning-van der Staaij.


De stichting heeft een tweeledig doel:

  • Samenwerking tussen vrouwen uit Nederland en vrouwen uit Irak te bevorderen.

  • Fondswerving om steun te kunnen bieden aan hulpbehoevende weeskinderen en weduwen in Irak.

In tussen is de stichting uitgegroeid tot een bekende en vertrouwde medium om de behoeftige weeskinderen in Irak te helpen. De voorzitter, de bestuursleden en vrijwilligers zetten de handen bijeen om de toekomst van de behoeftigen te waarborgen.

Op de foto ziet u van links naar rechts:
Notaris Mr.J.F.H. de Jong Posthumus, mw. I.Koning-van der Staaij, mw. M.H. Ribberink en mw. S. Madjied