• Opgehaald €0,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

Beste donateurs,
Wij zijn in contact gekomen met een weesgezin die het minder bedeeld heeft en jullie steun hard nodig heeft.

Het weesgezin woont in het dorpje Al Saade bij Meysan. De gezinssamenstelling bestaat uit een weduwe met vijf kinderen die allen nog naar school gaan. Het gezin woont in een kamer in het ouderlijk huis van de vader en man die overleden is.

Het gezin heeft jullie hulp nodig voor de bouw van een bescheiden huis al is het van bakstenen. De kosten om een huis te bouwen zullen rond de 2500 euro bedragen. Wij zijn gelukkig al ongeveer op de helft wat betreft het bedrag. Onze oproep aan jullie, onze trouwe donateurs, om dit bedrag aan te vullen.

Door het gezin onafhankelijk te maken, wordt het hen mogelijk gemaakt om op eigen benen te staan zodat de kinderen de ruimte en mogelijkheid krijgen om hun onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij zijn jullie hartelijk dankbaar voor jullie steun.

Stichting weeskinderen in Irak.
NL69RABO 0127013717teun.

Stichting weeskinderen in Irak.
NL69RABO 0127013717