33.33%
  • Opgehaald €1.000,00
  • Doel €3.000,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

Beste donateurs,

Zoals jullie weten zijn wij samen met de vrijwilligers inmiddels druk bezig met het Ramadan project goed op gang te zetten. Het is ons dankzij jullie donaties wederom gelukt om de hulpbehoevende gezinnen een hand toe te reiken. In de buitenwijken van Baghdad hebben wij 50 voedselpakketten uitgedeeld aan minderbedeelde gezinnen waaronder gezinnen met weeskinderen en weduwen. De bijgevoegde foto’s spreken boekdelen.

Onze grootse dank gaat uit naar de donateurs en de vrijwilligers die alles op alles zetten om dit mogelijk te maken. Wij hopen jullie en de gezinnen dagelijks vreugde te schenken met meer goed nieuws.

Het doneren blijft mogelijk de gehele maand mogelijk op:

NL69RABO 012 70 13 717 tnv Stichting Weeskinderen in Irak

Met vriendelijke groeten,

Stichting Weeskinderen in Irak.