100.00%
  • Opgehaald €1.500,00
  • Doel €1.500,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

|| Einde Ramadan 2021 ||
Beste donateurs,
Sinds het suikerfeest hebben wij geen updates meer gegeven ten aanzien van het Ramadan project en de projecten die daarna zijn afgerond. Dit komt omdat er projecten liepen die tijd nodig hadden om afgerond te worden.
De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:
Het uitdelen van Zakaat, uitkeringen en de Sadaqa:
– Zakaat al Fitr aan 15 gezinnen met weeskinderen en weduwen in de buitenwijken van Baghdad.
– operatie bekostigd voor een bouwvakker die ongelukkig is gevallen tijdens zijn werkzaamheden.
– Zakaat al Fitr en Sadaqa aan 32 gezinnen In Al Samawa
En zo zijn wij aangekomen bij het einde van het project Ramadan 2021. Wij danken jullie allen voor de steun en bijdrage de afgelopen tijden. Wij zetten onze gangbare projecten nu voort en zullen u up to date houden!
Stichting weeskinderen in Irak