100.00%
  • Opgehaald €1.500,00
  • Doel €1.500,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

|| Financiële-, medische- en voedselhulp geboden aan gezinnen met weeskinderen ||
24-08-2021,
Beste donateurs,
Dankzij uw donaties en de Goddelijke steun zijn onze hulpacties te nimmer gestopt. De projecten die wij de verleden weken en maanden hebben opgezet betroffen medische hulpacties, voedselhulp en financiële donaties. De hulpacties hebben plaatsgevonden in verscheidene buitenwijken van Baghdad en Karbala.
De foto’s van de verslagen spreken boekdelen!
Wij danken onze donateurs en vrijwilligers voor de eeuwige steun!
Stichting weeskinderen in Irak