• Opgehaald €0,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

Op 10 maart heeft Iraakse Gemeenschap Nederland – IGN in samenwerking met andere Iraakse organisaties in het kader van Internationale vrouwendag een mooi evenement georganiseerd. Tijdens het evenement zijn er tal van culturele aspecten tentoongesteld en zijn er hapjes en gebakjes uitgedeeld voor een kleine vergoeding. De opbrengst van het evenement is geschonken aan de weeskinderen in Irak. Mustafa en Ammar van onze stichting hebben het evenement bezocht en vonden het een geslaagd event!

De Iraakse Gemeenschap Nederland – IGN is een vrij nieuwe vereniging die een brug wil bouwen tussen de Iraakse gemeenschap en de Nederlandse samenleving.
Namens Stichting weeskinderen in Irak danken wij Iraakse Gemeenschap Nederland – IGN voor hun liefdadigheid en inzet, en wensen de vereniging veel succes toe!!

Stichting weeskinderen in Irak.