100.00%
  • Opgehaald €1.000,00
  • Doel €1.000,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

|| Naaicursus aan 14 weduwen ||
Beste donateurs,
Zoals jullie van ons inmiddels weten, hechten wij enorm veel waarde aan onafhankelijkheid van de weduwen in Irak. Mede vanwege het feit dat vrouwen in Irak het moeilijker hebben om op eigen benen te staan, focussen wij als stichting vaker op een structurele oplossing voor de weduwen en minderbedeelden.
Zo ook dit keer, waarin wij een naaicursus hebben opgezet waaraan 14 weduwen hebben deelgenomen. Het doel van de naaicursussen is dat de vrouwen eigenhandig vrouwelijke kledij kunnen verhandelen. De acht daagse cursus heeft plaatsgevonden in Qadha Al Gidr in Al Samawa.
Wij danken onze vrijwilliger Mohamed Hadi die de cursussen heeft gegeven. Tot slot danken wij u voor uw steun zodat onze kernactiviteiten mogelijk gemaakt kunnen worden.
Stichting weeskinderen in Irak