• Opgehaald €0,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

Beste donateurs, De lokale collega’s zijn deze maand drie minder bedeelde weesgezinnen tegen het lijf gelopen in Meysan.
Het eerste gezin woont in een oud appartement waarvan de huur betaald wordt door goedhartige mensen uit de omgeving. De weduwe heeft drie kinderen waarvan de oudste een lichamelijke beperking heeft. De weduwe vertelt ons dat ieder financiële steun welkom is vanwege haar situatie.
Het tweede gezin bestaat ook uit een weduwe en drie kinderen. Ze krijgt een weduwenpensioen van de overheid, echter is deze niet toereikend genoeg om de drie kinderen te onderhouden die alle drie naar school gaan.
Het derde gezin dat een oproep is het er de slechtste af van de drie. Dit gezin bestaat uit een weduwe en vier kinderen. De weduwe is ingetrokken bij haar ouders en ieder vorm van inkomsten ontbreekt. Ze vroeg dringend om hulp om zo haar kinderen in hun behoeften en benodigdheden te voorzien.
Wij hebben als stichting onze verantwoordelijkheid genomen om voor twee gezinnen naaimachines te kopen om daarmee een inkomstenbron te creëeren voor de gezinnen en ook een bedrag van 280 euro. Het derde gezin heeft een bedrag gekregen van 200 euro in combinatie met een naaimachine, gedoneerd door een van onze loyale donateurs uit Nederland.
Middels dit bericht willen wij een ieder bedanken die hier aan heeft meegewerkt. Door uw bijdrage is dit mogelijk gemaakt.
Met hartelijke groeten,
Stichting weeskinderen in Irakit mogelijk gemaakt.
Met hartelijke groeten,
Stichting weeskinderen in Irak