• Opgehaald €0,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

Beste donateurs,
Zoals jullie van ons gewend zijn, proberen we er alles aan te doen om een tussenschakel te zijn tussen jullie en de behoeftige weduwen en weeskinderen. Zij die alles zijn kwijtgeraakt en wanhopig in het leven staan, worden veelvuldig door jullie vrijgevigheid hoop gegeven. Hoop dat er toch nog mensen bestaan die hen helpen zonder er iets voor terug te vragen.

Lieve donateurs, Onze lokale collega, Bayda Al-Maliki, heeft er onlangs alles aan gedaan om een project op gang te krijgen en te voltooien. Het betreft het project ‘Giften aan leerlingen’, waarover eerder bericht is. De giften zijn inmiddels uitgedeeld aan de weeskinderen(meisjes) van middelbare school Saqi Al-Kawthar in Al-Nahrawan. Noemenswaardig om te vermelden is dat het bestuur van Stichting Weeskinderen in Irak deze school zelf afgelopen maand heeft bezocht.

Middels dit bericht willen wij een ieder bedanken die op elke manier heeft bijgedragen aan dit succes. Zelfs zij die ons volgen, maar niet kunnen geven door financiële omstandigheden, ook jullie bedankt voor jullie aandacht en medeleven!

Stichting weeskinderen in Irak