• Opgehaald €0,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

Beste donateurs,
Zoals jullie weten heeft het bestuur een tijd geleden een bezoek gebracht aan Irak. Tijdens het bezoek is er gekeken of er gevallen zijn van behoeftigen die wat steun nodig hebben. Dankzij jullie donaties heeft het bestuur bij twee ernstige gevallen adequaat gehandeld.
Het eerste geval betreft Hijran, een meisje waarvan de vader en moeder kortstondig na elkaar zijn vermoord door de terroristen van IS. Ondanks alle leed, heeft een gepensioneerde vrouw Hijran geadopteerd. Het gaat naar verluidt beter met Hijran nu zij het leven samen met deze goedhartige vrouw deelt. Hijran gaat nu naar school en ze is een van de betere leerlingen op school.
Het andere geval betreft een bezoek aan een weeskind waarvan de vader om het leven is gekomen tijdens zijn dienstplicht, alvorens hij zijn dochter heeft gezien. Deze held heeft de eer van zijn land bewaakt door zich zelf op te offeren voor een beter Irak. Hij liet zijn dochter en jonge vrouw na. Het bestuur heeft beide gevallen financieel gesteund en wij hopen deze daden vaker te kunnen herhalen. Onze grootse dank aan jullie allen!
Stichting Weeskinderen in Irak