• Opgehaald €0,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

Beste donateurs,
We zijn de afgelopen tijd bezig geweest met nieuwe projecten en om te beginnen hebben we onze zinnen gezet op Basra, een grote stad in het zuiden van Irak.
We zijn gestuit op een gezin dat leeft in erbarmelijke omstandigheden. Het gezin leeft in een huis dat alle belangrijke basiselementen mist voor een gezond bestaan. Het gezin bestaat uit een vader die op leeftijd is en klachten heeft van zijn rug, vijf jongens van gemiddelde leeftijd en vier dochters die allen nog op scholen zitten.
Omstandigheden van het huis hebben ons er doen besluiten om een handje te willen helpen. Het dak van het huis is in zodanige staat dat het regen er gemakkelijk doorheen lekt. Ook is de riolering erg slecht waardoor er geregeld rioolwater door het huis loopt.
Dankzij een goedhartige donateur(v) uit Nederland is er een bedrag over gemaakt van 1500 euro en is er daarboven ook een bedrag ingezameld bij de lokale bewoners voor dit gezin. Hiermee is een start gemaakt om het huis in een betere staat te brengen en te zorgen dat deze kinderen en vader in normale omstandigheden kunnen leven.
Onze hartelijke dank aan de donateur uit Nederland en ook aan de donateurs in Basra die hun hart op de goede plek hebben.
Wij houden jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen van de renovatie van het huis.
Stichting weeskinderen in Irak.is.
Stichting weeskinderen in Irak.