100.00%
  • Opgehaald €500,00
  • Doel €500,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

|| Voedingsmiddelen en adoptie ||

Beste donateurs,
Dankzij uw steun en donaties kunnen wij onze activiteiten, waaronder het uitdelen van voedingsmiddelen, voortzetten. Zo ook de afgelopen weken, waarbij er voedingsmiddelen aan hulpbehoevende gezinnen zijn uitgedeeld in Al Nasiriya.

Wij hebben de hulpacties opgezet naar aanleiding van vele oproepen. Helaas hebben een groot aantal gezinnen het moeilijker met de oplopende armoede in Irak. Als stichting hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen bij het financieel onderhouden van het gezin. Dit gezin heeft het na het overlijden van de kostwinner 5 maanden geleden erg moeilijk om rond te komen. Met een bedrag van 100 euro per maand krijgt het gezin een vaste uitkering om zo in onderhoud te kunnen voorzien.

Wij danken onze donateur die deze financiële adoptie voor haar rekening heeft genomen!

Wij danken u allen voor uw eeuwige steun!

Stichting weeskinderen in Irak