100.00%
  • Opgehaald €1.000,00
  • Doel €1.000,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

|| Project Ramadan: 17e editie: 140 voedselpakketten ||
19 mei 2021
Beste donateurs,
Er hebben ons verscheidene oproepen bereikt van gezinnen die om steun vragen in de vorm van maaltijdpakketten. Deze gezinnen leven door de uitbraak van de corona pandemie in omstandigheden die voor ons niet voor te stellen zijn. Steun bereikt hen niet noch kunnen ze makkelijk aan voeding komen waardoor ze ver onder de armoedepeil zijn geraakt. Het betreffen gezinnen die voor werk naar andere steden zijn getrokken en daar aan hun lot zijn overgelaten nu de bedrijvigheid op een laag pitje staat.
Gezien onze beperkte steun hebben wij als stichting niet de mogelijkheid om alle gezinnen in onderhoud te voorzien, aangezien het om honderden gaat. Echter, wij hebben toch 140 voedingspakketten weten te doneren aan de families en gezinnen. Zo hopen wij dat ze de komende tijd even verder kunnen.
Wij danken onze vrijwilligers zeer voor hun bijdrage. Zoals altijd danken wij onze donateurs voor het mogelijk maken van deze steunacties.
Stichting weeskinderen in Irak