100.00%
  • Opgehaald €1.700,00
  • Doel €1.700,00
  • Resterende dagen ENDED

Project beschrijving

Beste donateurs,
Er heeft ons een oproep bereikt van een gezin bestaande uit 6 weeskinderen waarvan beide ouders recentelijk overleden zijn.
Woorden kunnen niet beschrijven in wat voor misère de kinderen leven en hoe hun dagbesteding is.
De kinderen, van de leeftijd 5 tot 14, leven in een onbewoonbare kamer van klei. Ze komen tekort in de meest gangbare levensbehoeftes. We hebben de kinderen aangetroffen zonder bed en schoenen. Ze verkopen dozen plastic die ze op straat vinden om zo wat voedsel te kunnen nuttigen. Een rampzalige situatie dus!
De weeskinderen hebben een tante die af en toe langskomt om hun te ondersteunen en te helpen, maar de steun is niet structureel. Daarom willen wij deze kinderen de kamer zodanig verbouwen dat het bewoonbaar wordt en zodat de kinderen in een veilige omgeving verkeren. Er is een start gemaakt aan de bouw van een fundament, echter hebben wij uw steun nodig om het project te kunnen afronden. Het resterende bedrag is € 1.700 en daarmee zou de bouw compleet zijn.
Wij hopen te rekenen op uw steun! Delen van het project wordt enorm gewaardeerd.
Doneren kan op :
NL69RABO0127013717 tnv Stichting weeskinderen in Irak
Stichting weeskinderen in Irak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *